https://dignidart.com/wp-content/uploads/HEATHER-FEMINISME.jpg

FEMINISME

El feminisme és una teoria, un moviment social i polític que va néixer per a combatre l’opressió que sofrim les dones només per  ser-ho i que avui està més viu i fort que mai.

Parlar de feminisme és parlar d’equitat i progrés. És parlar de justícia i igualtat. És parlar de drets humans.

Aquesta col·lecció pretén, empoderar-nos i enamorar-nos d’un moviment que és de totes i per a totes.