AVÍS LEGAL

 1. INFORMACIÓ DADES PERSONALS
  El responsable del tractament de les dades és DIGNIDARTS.C.C.L. (“DIGNIDART”), amb NIF número F-55732721
  Les dades de contacte de DIGNIDARTsón els següents:
  • Adreça postal: C/ Galió 121 2on (43201) Reus, Tarragona, Espanya.
  • Telèfon: 937 93 75 81
  • Correu electrònic: hola@dignidart.com
  Ens prenem molt enserio qualsevol manifestació relacionada amb el tractament de dades, és per això que podrà contactar amb personal especialitzat en aquest tractament a través de l’adreça de correu: hola@dignidart.com informant en l’assumpte DPO o bé per correu postal a l’adreça: C/ Galió 121 2on (43201) Reus, Tarragona, Espanya.TIPUS D’INFORMACIÓ PERSONAL QUE RECOPILEM
  DIGNIDART pot recopilar diferent informació dels usuaris de la nostra pàgina web (“WEB”) a través de formularis. La informació que recopilem és:
  • Nom complet de l’usuari
  • Adreça de correu electrònic
  • Adreça postal
  • Número de telèfon
  • Data de naixement
  • Gènere
  Informació per a tramitar el pagament i/o devolucions (targetes de crèdit, número de compte i/o qualsevol altre mètode de pagament especificat)
  Les dades enumerades anteriorment, vénen daus quan realitza una compra a través de la web, sol·licita informació o bé participa en accions dutes a terme per DIGNIDART (enquestes, promocions, etc). També és possible que obtinguem les seves dades a través d’amics i/o familiars, amb finalitats com ara: Enviament de targetes regal o qualsevol altre regal.FINALITAT DEL TRATAMEINTO DE DADES PERSONALS
  Les dades personals de l’interessat seran tractats amb les següents finalitats segons apliquin:
  – Gestionar i dur a terme la compra en línia. Utilitzem la informació personal de l’usuari per a processar i lliurar-li la seva comanda.
  – Gestionar i enviar informació sobre ofertes, descomptes exclusius, informar-lo de les últimes novetats i brindar-li informació personalitzada adaptada al perfil, interessos i necessitats de l’interessat com a client a través de correu electrònic, correu postal, SMS o trucada telefònica. L’enviament d’aquesta informació suposa l’elaboració de perfils (especificat en el primer punt de l’apartat de finalitat del tractament de dades personals) dels clients que consisteix a utilitzar les dades personals, l’històric de les seves compres, així com la informació de navegació en la nostra web per a avaluar les seves preferències personals per a poder oferir-li informació adequada al seu perfil.
  – Gestionar l’exercici de l’usuari als seus drets d’Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició (”ARC”), així com qualsevol altra consulta i reclamació.
  -Gestionar l’emissió de suports de venda, tiquet de compra digital, emissió de factura, si escau, i/o Tax Free.DURADA DEL TRACTAMENT DE DADES
  DIGNIDART conservarà les seves dades mentre romangui com a client, i fins que l’usuari decideixi deixar de ser-ho. L’usuari ha de tenir en compte que en el cas que es plantegin problemes, es realitzin millores i/o s’activin serveis, a més de que s’hagin de dur a terme d’accions per a complir amb requisits que exigeixi la llei aplicable, DIGNIDART conservarà les dades personals, fins i tot després que l’usuari hagi decidit deixar d’utilitzar els serveis prestats per DIGNIDART. Una vegada passat el període, les dades seran eliminades del sistema, i DIGNIDART no tindrà accés cap a ells.LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT
  DIGNIDART es basa en l’interès legítim, compost pels punts següents:
  Execució del contracte: La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat que es recullen és l’execució del contracte de compravenda. En aquest sentit, l’interessat està obligat a facilitar les dades que siguin necessaris per a la seva execució. En cas de no facilitar-nos aquestes dades no serà possible la realització de la compravenda.
  Obligacions legals: La gestió i emissió de la factura de venda es basa en l’obligació legal de DIGNIDART en la seva relació amb els clients.
  Consentiment: En relació amb les següents finalitats la base legal del tractament de les dades personals de l’interessat serà el consentiment d’aquest, en cas d’haver estat prestat:.
  – Gestió de l’enviament d’informació sobre promocions exclusives, últimes novetats i informació personalitzada adaptada al perfil de l’interessat.
  – Resposta a l’exercici de drets ARC, consultes i reclamacions per part de l’interessat.
  – Gestió i emissió dels següents documents acreditatius de venda: tiquet de compra digital, factures emeses i Tax Free.
  La retirada del consentiment d’aquests tractaments per part de l’interessat no condicionarà l’execució del contracte de compravenda celebrat entre aquest i DIGNIDART.
  Interès legítim: La base legal del tractament de les dades personals de l’interessat serà l’interès legítim de DIGNIDART. Les finalitats seran les següents:
  – L’elaboració de perfils mitjançant la navegació en el nostre lloc web per part d’un usuari registrat en aquesta, així com de tots aquells usuaris que ens hagin facilitat les seves dades per a qualsevol altra finalitat.
  – L’elaboració de perfils per a l’enviament d’informació sobre promocions exclusives, últimes novetats sobre esdeveniments i descomptes i informació personalitzada adaptada al perfil de l’interessat.
  – L’enviament d’enquestes de satisfacció sobre els productes adquirits o serveis usats pels clients de DIGNIDART.
  El nostre interès legítim consisteix a poder garantir que la nostra pàgina web roman segura, així com per a ajudar-nos a comprendre les necessitats, expectatives i el nivell de satisfacció dels usuaris i, per tant, millorar els serveis i productes. Totes aquestes accions es realitzen amb la finalitat de millorar el nivell de satisfacció del client i assegurar una experiència única de navegació i compra.

  DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS
  Les dades personals de l’interessat podran ser cedits i/o comunicats als següents destinataris:
  – Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral, de Seguretat Social o qualsevol altra aplicable.
  – Empreses encarregades del tractament de dades, com a franquiciats i proveïdors que presten serveis a DIGNIDART (empreses de missatgeria, empreses d’enviament de comunicacions, agències, empreses d’elaboració de perfils, proveïdors de servei web, proveïdors de passarel·les de pagament, etc.).

  PROTECCION DE LES DADES
  La web utilitza tècniques de seguretat de la informació com ara firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objectiu d’evitar l’accés no autoritzat a les dades i garantir la confidencialitat d’aquests. Per a aconseguir aquests fins, l’usuari accepta que DIGNIDART obtingui dades a l’efecte de la corresponent autenticació dels controls d’accés.
  Addicionalment, qualsevol transacció realitzada a través de la web es duu a terme a través de passarel·les de pagament segurs com Braintree i PayPal, pot visitar l’avís de privacitat en els següents enllaços:
  https://www.paypal.com/es/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=es_es
  https://www.braintreepayments.com/en-es/legal/braintree-privacy-policy
  DIGNIDART manifesta que ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

  DRETS EN RELACIÓ AMB LES DADES PERSONALS
  Li corresponen els següents drets que poden ser exercitats a través de l’adreça de correu electrònic hola@dignidart.com
  Dret d’accés: Té dret a obtenir confirmació sobre si en DIGNIDART estem tractant dades personals que el concerneixen, o no, així com a accedir a les dades personals que DIGNIDART disposi de vostè.
  Dret de rectificació: Té dret a sol·licitar que DIGNIDART rectifiqui les dades personals quan siguin inexactes o que es completin quan siguin incomplets. Si està registrat en la nostra web, pot resultar més senzill que els corregeixi directament vostè mitjançant la modificació del perfil.
  Dret de supressió/dret a l’oblit: Pot sol·licitar-nos que les dades personals siguin suprimits quan les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.
  Dret de limitació: Té dret a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.
  Dret de portabilitat: Té dret a rebre les dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament es basi en el consentiment o en un contracte, i s’efectuï per mitjans automatitzats.
  Dret d’oposició: Pot oposar-se que les dades personals siguin objecte d’un tractament basat en l’interès públic o legítim perseguits per DIGNIDART, inclosa l’elaboració de perfils. En tal cas, DIGNIDART deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.
  Decisions individuals automatitzades: Té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics sobre vostè o l’afecti significativament de manera similar. No obstant això, no resultarà possible exercitar tal dret en cas que la decisió sigui necessària per a la celebració o execució d’un contracte entre vostè i DIGNIDART; estigui autoritzada pel dret aplicable a DIGNIDART sempre que estableixi mesures adequades per a salvaguardar els seus drets, llibertats i interessos legítims; o es basi en el seu consentiment explícit.
  Dret a presentar una reclamació: Té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
  Per a tramitar la sol·licitud, podrem demanar-li que acrediti la seva identitat.

  2. ÚS DE LA NOSTRA PÀGINA WEB
  L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts de la Web, estant obligat a:
  (i) facilitar informació veraç i exacta sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre o de realització de la comanda, i mantenir-los actualitzats, atès que faci ús de la Web;
  (ii) no incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic;
  (iii) no difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, discriminatori en raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent;
  (iv) no provocar danys en els sistemes físics i lògics de la web, dels proveïdors de DIGNIDART o de terceres persones, ni introduir ni difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats;
  (v) no utilitzar els continguts de la web i la informació de la mateixa per a remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, ni per a recollir o emmagatzemar dades personals de tercers;
  (vaig veure) no intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  DIGNIDART es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en el seu portal.

  3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
  Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web i els seus continguts, inclosos a títol enunciatiu les imatges, so, àudio, vídeo, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, combinacions de colors, estructura, botons, així com el programari, els noms comercials, les marques, obres, il·lustracions, fotografies o dibuixos industrials i qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial són propietat i titularitat de DIGNIDART o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en la web.
  Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts de la web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’expressa de DIGNIDART.
  L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de DIGNIDART. L’usuari podrà utilitzar la web i els seus continguts per al seu ús personal i privat. Qualsevol altre ús queda prohibit i requerirà a l’usuari obtenir la prèvia autorització expressa i escrita de DIGNIDART L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en la web.

  4. RESPONSABILITAT DERIVADA DE L’ÚS DE LA WEB
  DIGNIDART no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho.
  Des del lloc web del client és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap mena de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
  DIGNIDART no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de manera independent en la web. No obstant això, es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de manera activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en la Web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega el notifiqui de manera immediata a l’administrador de la web.
  La pàgina web ha estat revisada i provada perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament les 24 hores del dia 7 dies a la setmana, tot l’any. No obstant això, DIGNIDART no descarta la possibilitat que existeixin uns certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la web.
  DIGNIDART no es responsabilitza de l’ús o el contingut de les pàgines web de tercers que puguin enllaçar amb www.dignidart.com